Postupovat tak, aby vše bylo v harmonii s předpisy, není pro laiky vždy jednoduché.

Největší výhody spolupráce s advokátem:

Advokát je profesionál

Advokát je odborníkem v oblasti práva. Když jste nemocní, jdete navštívit lékaře, který rozumí lidskému tělu. Dokáže Vás opět uzdravit. Instalatér Vám spraví protékající potrubí. Advokát Vám pomůže, když potřebujete pomoc právní. Navíc ze zákona nikdo jiný než advokát není oprávněn právní služby poskytovat.

Advokát je pojištěný

Advokát je ze zákona pojištěn. Pokud by klientovi při poskytování právní služby způsobil újmu, může se klient uspokojit z jeho pojistky. Je to podobné jako povinné ručení u řidiče.

Advokát zachovává důvěrnost

Advokát má ze zákona povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právní služby dozví. Můžete si být jisti, že co mu řeknete, zůstane mezi Vámi.

Náklady právního zastoupení placené protistranou

Když se necháte zastupovat advokátem v případě soudního sporu a vyhrajete jej, můžete po protistraně většinou požadovat úhradu nákladů právního zastoupení. Kdybyste se zastupovali sami nebo obecným zmocněncem, nedostanete nic. Právní zastoupení tak můžete mít nakonec bezplatné.

Stejně jako se vyplatí prevence při péči o Vaše tělo a je rozumnější vyměnit potrubí dříve, než praskne a vytopí sousedy, vyplatí se vyhledat advokáta již na počátku. Kontrola smlouvy před podpisem může zachránit i milionové výdaje v budoucnu. Ideální je, když dokážete s pomocí advokáta problémům předcházet. Je to mnohem jednodušší a levnější než řešit již vyhrocené situace nebo dokonce zjistit, že je na řešení pozdě.