Jak se vyřeší při rozvodu situace, kdy jeden z manželů vlastnil byt již před svatbou, po svatbě v něm oba bydleli společně a společně také spláceli hypoteční úvěr, který si jeden z manželů před svatbou vzal? Ukažme si to na jednoduchém příkladu.Jiřina si před manželstvím koupila byt a vzala si na něj hypotéku. Pak si vzala Pavla. Nyní se po deseti letech manželství se rozvádí. Pavel chce polovinu bytu, protože jej přece splácí společně. Má na to nárok?

Když si jiřina koupila byt před manželstvím, stala se jeho jediným vlastníkem. To, že se vdala, nemá pro vlastnictví bytu žádný význam. Jiřina se stala jediným vlastníkem bytu, sama byt vlastní i během trvání manželství a zůstane jediným vlastníkem bytu i po rozvodu.

Pavel má však pravdu v tom, že hypotéku spláceli společně. Hypoteční úvěr přitom patřil výlučně Jiřině. Jiřina při vypořádání společného jmění manželů bude muset nahradit to, co ze společného bylo vynaloženo na její výhradní majetek. Jinými slovy všechny splátky hypotéky splacené během manželství by měla Jiřina vložit do společného jmění.

Společné jmění si potom Jiřina s Pavlem rozdělí (vypořádají). Byt však součástí společného jmění není, a proto se jím při vypořádání vůbec nebudou zaobírat. Pavel tedy polovinu bytu nedostane.